pag-aaral sa Biblia

Hunyo 23, 2015

Maging Tulad sa Maliit na Bata – Mateo 18

Maging Tulad sa Maliit na Bata – Mateo 18

Mateo 18:3-5. 3At sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo’y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. 4Sinoman ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. 5At sinomang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap.

Ang salitang “BATA” ito ay ginagamit sa parabola o patalinghagang ito ng dalawang beses, at bukod pa nito ang salitang “MGA BATA” ng isang beses. Si Hesus ay hindi kailanma’y paulit-ulit na bumibigkas ng mga salita maliban na lamang kung sinusubukan Nya upang magturo ng isang aral o leksyon na hindi Nya gustong ating makaligtaan o di kaya’y hindi maintindihan. Kung kaya’t ang talinghagang ito’y naglalayon na ating pag-aaralan ang salitang BATA.

Ang mga alagad ay lumapit kay Jesus, at nagtanong, sino ang dakila sa kaharian ng langit? Ipinakita ni Hesus ang isang bata sa Kanyang kandungan at sinabi sa kanila ang parabulang ito. Kailangan ninyong maging isang bagong nilalang, at maging tulad ng isang maliit na bata para makapasok sa kaharian ng langit. Sinomang magpakumbaba ng kanyang sarili tulad ng isang maliit na bata, ay syang dakila sa Kaharian ng Langit; at sinomang tumanggap o di kaya’y tumutulong sa isang bata, ay siya ring tumatanggap sa Akin.

Ang isang bata ay madaling turuan dahil ang kanilang mga isip ay bukas, malinis at dalisay; hindi marumhan sa pamamagitan ng isang napakalaking halaga ng kaisipan, at sila ay may pagtitiwala. Ang talinghagang ito ay maaaring tumatawag ng pansin sa mga katotohanan, mga bagay na maaaring hindi natin alam bago pa man maging bukas ang ating isipan sa mga pag-aaral ng katotohanan. Inilarawan ni William Miller ang parehong aral o aralin sa kanyang ikalimang tuntunin ng interpretasyon.

5 . 5 Ang Kasulatan ay dapat na maglahad ng malinaw na pagpapaliwanag, dahil ito ay isang kautusan o tuntunin. Kung naka depende ako sa isang guro upang magpaliwanag sa akin, at hinuhulaan lamang nya ang kahulugan, o pagnanais na magkaroon ito ng kapakinabangan o kabuluhan sa kanyang pangkat ng pananampalataya, o di kaya’y upang isiping matalino; Ang kanyang paghuhula, pagnanais, pananalig, o karunungan, ay magiging aking mga tuntunin o patakaran na rin, at hindi na ang Biblia. Katunayan,Ps. 19:7-11; 119:97-105: Mat. 19:7-11; 119:97-105: Mat. 23:8-10; 1 Kor. 23:8-10; 1 Kor. 2:12-16; Eze. 2:12-16; Eze. 34:18, 19; Luk 11:52; Mat. 34:18, 19; Luk 11:52; Mat. 2:7,8. 2:7,8.

Upang malaman kung paano maging tulad ng isang bata, dapat nating hayaan ang Biblia na ipakita sa atin ang mga aspeto ng isang bata. Ito ay nagagawa sa pamamagitan ng paghahanap ng mga teksto na naglalarawan sa kaugalian at katangian na taglay ng isang bata.

Genesis 18:19 Sapagka’t siya’y aking kinilala, upang siya’y magutos sa kaniyang mga anak at sa kaniyang sangbahayan pagkamatay niya, na maingatan nila ang daan ng Panginoon, na gumawa ng kabanalan, at kahatulan; upang padatnin ng Panginoon, kay Abraham ang kaniyang ipinangako tungkol sa kaniya.

Exodo 31:16-18 16 Kaya’t ang mga anak ni Israel ay mangingilin sa araw ng pamamahinga, na tutuparin ang araw ng pamamahinga sa buong panahon ng kanilang mga lahi, na pinakapalaging tipan.  17Ito’y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailan man: sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at sa ikapitong araw, ay nagpahinga at naginhawahan. 18At kaniyang ibinigay kay Moises, pagkatapos na makipagsalitaan sa kaniya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, ang dalawang tapyas ng patotoo, na mga tapyas na bato, na sinulatan ng daliri ng Diyos.

Deuteronomio 6:6-9 6 At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso; 7 At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. 8 At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. 9 At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan-daan.

Deuteronomio 32: 46 At Kaniyang sinabi sa kanila, Ilagak ninyo ang inyong puso sa lahat ng mga salita na aking pinatototohanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iuutos sa inyong mga anak upang isagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito.

Mateo 5:9 Mapapalad ang mga mapagpayapa: sapagka’t sila’y tatawaging mga anak ng Diyos..

Mateo 19:14 Datapuwa’t sinabi ni Hesus, Pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa Akin: sapagka’t sa mga ganito ang kaharian ng langit.

Sinunod ng mga anak ng kalangitan si Hesus. Sila ay tinuturuan sa landas na may kapayapaan, katarungan, at tamang paghahatol. Ito ang espirituwal na kahulugan ng pagiging tulad ng isang bata.

Advertisements

Mag-iwan ng Puna »

Walang puna.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

w

Connecting to %s

Sumulat ng Blog sa WordPress.com.

%d bloggers like this: